DEVIZA ŞCOLII


 Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel.
           Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.

VIZIUNE 


,,Școala Gimnazială ,,Academician Marin Voiculescu,, - un mediu valorizant, creativ și democratic pentru toți factorii implicati în actul educațional, care permite formarea la elevi a unei personalitați adaptabile societații contemporane, o structură eficientă și echitabilă, un furnizor de resurse educaționale moderne și de calitate.
O  școala modernă, puternic ancorată în viața comunității, prin oferta educațională actuală și diversificată, bazată pe valori și principii europene, prin dialogul deschis cu toti partenerii implicati în actul educațional, prin calitate și performanța în spatiul local și național.


MISIUNEA ŞCOLII


Școala noastră urmărește dezvoltarea la elevi a aptitudinilor și cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identității sociale și culturale, a diversitatii și tolerantei. De asemenea, promovează ideea de școală inclusivă, care să ofere șanse egale pentru toti elevii, urmărind ca aceștia să fie pregatiți pentru viață, într-o lume și o societate în permanentă schimbare. Este vizată dezvoltarea capacităților, deprinderilor și competențelor care să le permită elevilor nu doar obținerea de performanțe, ci și alegerea unei cariere de succes, prin includerea într-o formă superioară de școlarizare. Învațarea este focalizată pe elev, iar actul educațional este optimizat prin aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competențe.
Școala raspunde cerintelor mediului cultural, social și economic, oferind o educație orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverența, integritatea și responsabilitatea.