COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AN ŞCOLAR 2020 – 2021

Nr.crt.

Nume și prenume

Funcția /Calitatea

1

Lăbău Stan Mihaela

Președintele CA -directorul unităţii

2

Ilie MarinelaLavinia

Director adjunct

3

Țogoe Petra

Membru

4

Tănase Iuliana Georgeta

Membru

5

Piroi Mădalina

Membru

6

Nidelea Irina

Membru

7

Gîdea Gheorghe

Consilier

8

Cioacă Ionuț

Consilier

9

Funieru Cătălin

Consilier

10

Ciobanu Lazăr

Reprezentantul primarului

11

Agrina Vladu Diana
Remus Marius
Bigan Stelian

Reprezentanți parinți

12

Chiripuci Maria
Ionescu Iolanda

Lideri Sindicat

13

Furtună Popa Cecilia

Secretar

 

Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 12.02.2019, privind aprobarea Planului de încadrare pentru anul școlar 2019-2020

Hotărâri ale Consiliului de Administrație din data de 21.02.2019