Inaugurarea Școlii nr. 8, al cărei director a fost numit d-nul prof. Bătrînu Ion, a avut loc la 12 septembrie 1997.   În prima fază au fost finalizate două corpuri ale clădirii.  Școala funcționa cu un număr  14 săli de clasă și 43 de cadre didactice. Director adjunct era d-na prof. Bicu Mura.

D-na prof. Niculae Nicoleta  a ocupat funcția de director adjunct  în perioada 2002-2012, iar în perioada 2012- 2014 a ocupat funcția de director.

Din anul 2007, luna mai, până în anul 2012, postul de director al Școlii nr. 8 este ocupat de d-na prof. Ionescu Iolanda Luisa, iar în perioada  2012-2014, este numită  director adjunct.

În perioada septembrie 2014- ianuarie 2017, conducerea școlii este asigurată de d-ul prof. Bătrânu Ion – director și d-na învățătoare Coporan Mariana -director adjunct.

Din luna Ianuarie  2017-Ianuarie 2021, postul de director al Școlii Gimnaziale ”Academician Marin Voiculescu”  este ocupat de d-na prof. Dan Luminița, iar  director adjunct este d-na  prof.  Ciocîltan Falan Corina până în luna Septembrie 2020.

 

Din luna Septembrie 2020, postul de director adjunct al Școlii Gimnaziale ”Academician Marin Voiculescu”, este ocupat de d-na profesor Lăbău Stan Mihaela, iar din Ianuarie 2021 ocupă postul de director.

 

Din luna Aprilie 2021, postul de director adjunct al Școlii Gimnaziale ”Academician Marin Voiculescu”, îl ocupă d-na Ilie Lavinia.