ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, NR. 8 GIURGIU
ÎNCEPUTURILE - CONSTRUCȚIA

image1

Este interesant faptul că nimeni nu banuia că la 15 septembie1997 școala din strada Negru-Voda își va deschide portile pentru elevi și pentru profesori.

La începuturile lunii august a anului 1997 profesorul Ion Batrînu, pe atunci director adjunct al Școlii Nr. 10 Giurgiu, a fost invitat la I.S.J. de către Inspectorul General Dumitru Manda. Acolo, într-o ședință la care au participat: Inspector General Dumitru Manda, Inspector General Adjunct Alice Iorga și Inspector pe probleme de personal, Lucian Marica, s-a luat hotararea ca, începand cu 1 septembrie 1997, să se deschidă noua școală.

Pe 20 august 1997, a avut loc o întalnire la care au participat urmatorii: Paula Uncescu (reprezentant al Școlii Nr. 10) - director adjunct, Iulian Gogoasă, director al Școlii Nr. 5, Brandușa Negrilă, director la Școala Nr. 9 și Ion Batrinu ca reprezentant al noii școli.

În prezența conducerii Inspectoratului Școlar Județean s-a dispus constituirea noii școli și de comun acord, s-a stabilit colectivul de cadre didactice care apar și în procesul verbal încheiat. De asemenea, s-a fixat numarul de clase. Intentia Inspectorului General era sa dezafecteze mai întai școala Nr. 5, prin aducerea surplusului de elevi de acolo în școala nou inaugurată.

Profesorul Ion Batrinu, care functiona la Școala Nr. 10, a insistat ca elevii aduși să provină de la aceasta scoală, lucru care a fost acceptat pană la urmă de către conducerea I.S.J. Giurgiu. Astfel, au fost transferate toate clasele (de la I - VII) care erau în plus. Au ramas la școala din strada Tineretului cate 5 randuri de clase, plus clasele a VIII-a toate, activitatea putandu-se desfășura în două schimburi. Au mai fost transferați toti elevii de la Școala cu clasele I - IV Nr. 9, care a fost desfiintată.

Au fost realizate demersurile pentru înființarea noii scoli, dar localul nu era gata. Lucrările s-au desfașurat în două etape.

  • În prima fază au fost finalizate două corpuri ale clădirii (septembrie 1997).
  • În septembrie 1998 au fost finalizate celelalte două corpuri și sala de festivități, iar în decembrie 2003 a avut loc finalizarea lucrărilor la sala de sport.

Baza materială a școlii includea: 23 săli de clasă, laboratoare de chimie și de biologie, cabinetul medical, baza sportivă (sala de sport și bazin de îinot) și o sală de festivități cu 343 de locuri (anul 2001/2002).

Inaugurarea a avut loc la 12 septembrie 1997 cu 14 săli de clasă; în februarie 2004 s-a inaugurat sala de sport în prezența Primului Ministru Adrian Nastase și a Ministrului M.E.C. Alexandru Athanasiu.

Persoanele implicate pe plan local au fost: prof. Dumitru Manda - Inspector General I.S.J. Giurgiu, prof. Alice Iorga - Inspector General-adjunct și inginer Lucian Iliescu - primarul orașului Giurgiu.

Citam cateva dintre "Obiectivele și intențiile de dezvoltare a școlii" din prima brosură de prezentare:
  • asimilarea tehnicilor de muncă individuală, necesară instruirii și autoinstruirii pe durata întregii vieți;
  • asimilarea tehnicilor de muncă individuală, necesară instruirii și autoinstruirii pe durata intregii vieți;
  • pregătirea elevilor pentru învațamântul liceal;
  • valorificarea posibilitătilor intelectuale ale elevilor prin modernizarea procesului de predare-învatare într-o școală din ce în ce mai pluralistă;
  • finalizarea lucrărilor de la complexul sportiv (bazin de înot și sala de sport);
  • echiparea laboratorului de informatică si a celui de fizică;
  • dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea locală: Casa de Cultura, Teatrul Valah, Biblioteca Municipală.

Din același material de prezentare a școlii vedem ca Școala este încadrată în proporție de 90% cu cadre didactice avand gradul didactic I sau II, dintre care 24 de învatatori și 36 de profesori.

Mobilierul școlii a fost executat la "Fabrica de mobilă" - Giurgiu, al carei director era inginerul Nicolae Banița, și la "Zenit SA Stănesti", condusă de inginerul Costel Boboc.

Între anii 2000-2005, în localul școlii funcționează Colegiul Universitar Economic Romano-Bulgar, Giurgiu, din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, prima facultate de stat din Giurgiu. ASE Bucuresti mobilează 6 sali de clasă și laboratorul de informatică.

Primarul Lucian Iliescu sprijină școala prin modernizarea sălii de festivități. În octombrie 2003 montează sistemul de aer condiționat, iar în anul 2004 finalizează lucrările la terenul de sport și pavează curtea școlii.

Construcția școlii a fost finanțată de M.E.C. prin intermediul Inspectoratului Școlar Judetean Giurgiu, iar sala de sport de către CNI Bucuresti, prin Primaria Giurgiu.

Situtia juridică actuala: clădirea și celelalte anexe sunt proprietatea Primariei Giurgiu.